PUSAT SUMBER

Posted on July 1, 2009 in by summit

Masih lagi dalam pembinaan
Post a comment

GALLERY

Posted on June 24, 2009 in by summitPost a comment

STAF SEKOLAH

Posted on June 24, 2009 in by summit


PENGETUA  : HJ KUSDI BIN RIBUT

PENOLONG KANAN I : CIK DAYANG SALMAH MERASIN

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : PN FAUZIAH JANAU

PENOLONG KANAN HEM : PN NOR AINI KESAH

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

JK HAL EHWAL MURID

PENASIHAT : HJ KUSDI B RIBUT (PENGETUA)

PENGERUSI  : NOR AINI KESAH (PK HEM)

SETIAUSAHA : NORHAFIZA MUSTAFA

AJK                         : PETER GITOM (DATA/SMM)

SEMUA KETUA UNIT


Post a comment

LATAR BELAKANG

Posted on June 24, 2009 in by summit

VISI SEKOLAH

SMK Sungai Damit, Tamparuli Gemilang 2010

MISI SEKOLAH

Memberi pendidikan yang betul, tepat dan berkesan kepada semua pelajar berteraskan konsep adil dan saksama;

Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum berteraskan konsep pendidikan sepanjang hayat dan budaya ilmu;

Mencapai kecemerlangan kokurikulum menerusi penglibatan secara menyeluruh berteraskan konsep budaya hidup sihat dan sukan untuk semua;

     

Menjana generasi cemerlang, gemilang dan terbilang berteraskan konsep pencegahan lebih baik daripada pengawalan dan kepatuhan kepada Tuhan;

Menyediakan prasarana yang kondusif dan harmonis berteraskan konsep bersih, lestari dan selamat;

Mengoptimumkan pengurusan sumber manusia secara sistematik dan berfungsi berteraskan konsep bersih, cekap dan amanah;

 Mewujudkan jalinan mesra, baik dan mantap dengan masyarakat dan orang awam serta agensi kerajaan dan swasta berteraskan konsep perkongsian pintar dan budaya penyayang.

PIAGAM SEKOLAH

Setiap pelajar akan dididik, dibimbing dan diberi pendidikan yang berkualiti secara menyeluruh dan bersepadu tanpa mengira perbezaan sosioekonomi dan sosiopolitik;

Setiap pelajar diberi peluang menceburi dan aktif dalam kegiatan kokurikulum secara optimum berdasarkan keperluan, minat dan potensi;

Setiap pelajar akan diasuh dan dibentuk peradaban untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, berketerampilan dan kamil;

Setiap pelajar akan mendapat semua kemudahan pembelajaran yang adil, saksama dan secukupnya;

Setiap kakitangan bersedia memberi perkhidmatan yang mesra, menepati masa, berkualiti dan berorientasikan pelanggan;

Setiap ibu bapa dan orang awam yang berurusan dengan pihak sekolah akan dilayan secepat mungkin secara mesra, toleransi dan hormat:

P & P                                                                                15 minit

Disiplin                                                                            15 minit

Pendaftaran/perpindahan/berhenti sekolah                     45 minit

Bimbingan & Kaunseling                                                    15 minit
Post a comment

PPSMI

Posted on June 23, 2009 in by summitPost a comment

PUSAT AKSESS

Posted on June 23, 2009 in by summitPost a comment

KOKURIKULUM

Posted on June 23, 2009 in by summit

Under Construction
Post a comment

KURIKULUM

Posted on June 23, 2009 in by summit

Under Construction
Post a comment